Omului îi este frică de ceea ce nu cunoaşte

 Reţea de monitorizare a radioactivităţii mediului şi diseminare a informaţiilor

Fără radiaţii nu am fi şi nu am putea trăi; Cu prea multe radiaţii nu putem supravieţui

 

 

nivelul radioactivităţii astăzi

câte ceva despre radioactivitate şi mediul în care trăim

nu înţelegi un termen, poate îl găseşti explicat aici

facilităţi / servicii oferite laboratoarelor din ţară care doresc să transmită datele măsurătorilor lor către o terţă persoană sau care doresc să le facă publice

despre RADNET

legături în domeniu