Produse

AMC

EKG

RADNET

Aparat de măsurare a cifrei octanice

Proiecte in Derulare

CCH2SEE (aici)

Cercetare, dezvoltare si tehnologii pentru celula de combustie cu hidrogen sulfurat lichid în scopul producerii de energie electrica curata.

RADNET (aici)

Reţea de monitorizare a radioactivităţii mediului şi diseminare a informaţiilor